Indeks prędkości

Indeks prędkości (Si - ang. speed index) informuje o maksymalnej, dopuszczalnej prędkości dla danej opony. Indeks wyrażony jest poprzez litery alfabetu. Wyznaczają go zalecenia producenta oraz indeks maksymalnej dopuszczalnej nośności. Oba wskaźniki umieszczone są na ogumieniu.

Indeks prędkości to jedna z najważniejszych cech opony. Informacje o indeksie prędkości można odczytać ze ściany bocznej opony, gdzie jest umieszczony w towarzystwie innym oznaczeń.

Skrótem, który wskazuje na indeks prędkości jest SI – od angielskiego zwrotu „speed index”. Indeks prędkości jest przedstawiony za pomocą litery alfabetu. Wyróżnia się indeksy prędkości od A1 do Y.

Indeks ten informuje o maksymalnej bezpiecznej prędkości, z którą można jechać na danej oponie. Wartość ta jest bezpośrednio związana z wytrzymałością opony. Jazda z wyższą prędkością niż określona w indeksie prędkości doprowadzi do uszkodzenia lub zniszczenia opony. Awaria opony w czasie jazdy może doprowadzić do niebezpiecznego w skutkach wypadku. Pamiętaj również, żeby podczas jazdy zawsze przestrzegać limitów prędkości określonych w przepisach ruchu drogowego.

Nie wolno stosować opon z niższym indeksem prędkości niż zalecane przez producenta.
Zasada ta bezwzględnie dotyczy opon letnich. W przypadku opon zimowych, na których samochód zwykle porusza się wolniej niż na oponach letnich, można stosować opony z nieco niższym indeksem prędkości. Pamiętaj jednak, że indeks prędkości jest dokładnie dobierany przez producenta samochodu. Bierze on pod uwagę moc, masę pojazdu i tym podobne cechy. Użytkowanie opon zimowych z zaniżonym indeksem prędkości spowoduje szybsze zużycie opon i inne niż dotychczas reakcje samochodu.
UWAGA! Indeks prędkości użytkowanych opon nie może być mniejszy od homologowanego o więcej niż jeden stopień. Dwa stopnie różnicy to absolutnie największa dopuszczalna zmiana. Nie należy również schodzić poniżej indeksu Q.
Po zmianie indeksu prędkości stosowanych opon trzeba umieścić w samochodzie odpowiednią naklejkę informującą o tym fakcie.

Symbol Prędkość Symbol Prędkość Symbol Prędkość Symbol Prędkość Symbol Prędkość
Y 300 km/h S 180 km/h L 120 km/h D 65 km/h A5 25 km/h
W 270 km/h R 170 km/h K 110 km/h C 60 km/h A4 20 km/h
V 240 km/h Q 160 km/h J 100 km/h B 50 km/h A3 15 km/h
H 210 km/h P 150 km/h G 90 km/h A8 40 km/h A2 10 km/h
U 200 km/h N 140 km/h F 80 km/h A7 35 km/h A1 5 km/h
T 190 km/h M 130 km/h E 70 km/h A6 30 km/h